Utmelding

Medlemskapet varer helt til du sender skriftlig utmelding til Kredinor, som tar seg av alt på betalingssiden for KKS. Det er to måneders oppsigelsestid. Du blir ikke automatisk utmeldt når bindingstiden går ut.

Hvis du vil si opp kontrakten med KKS, må det gjøres på følgende måte:

  1. Print ut utmeldingsskjemaet du finner på denne siden. Hvis du ikke har mulighet til å skrive det ut, kan du notere all informasjonen og sende dette i stedet.
  2. Fyll ut skjemaet.
  3. Legg i en konvolutt og send det til denne adressen:

 

Kredinor

Kjøita 18, Kraftsenteret

4630 Kristiansand

Norway

Telefon: 38 62 00 90

Faks 3800 3061

Epost: service@medlemshjelp.no

 

Du mottar bekreftelse på oppsigelsen opp til én måned etter at Kredinor har mottatt den.

Utmeldingsjema- Bruk denne, eller skriv tilsvarende for hånd.

Utmeldingsjema- Bruk denne, eller skriv tilsvarende for hånd.

Vanlige spørsmål om utmelding:

Kan jeg fryse medlemskapet?

Ved langvarig sykdom over to måneder, graviditet, o.l., kan du skriftlig (med vedlagt legeerklæring) fryse medlemskapet i maks 6 måneder. Kontakt Kredinor for å fryse kontrakten.

Prisen for dette er 550,- inkl omkostninger, som betales pr manuell giro. Frysingen starter når du har betalt. Etter at frysetiden opp til 6 måneder er utløpt vil trekket automatisk starte opp igjen med den bindingstiden du hadd da du satte kontrakten på pause.

Om du ikke ønsker å fortsette kan du fylle inn et utmeldingsskjema og krysse av for at du ønsker en samlet regning for resten av bindingstiden. Er bindingstiden utløpt gjelder fremdeles to måneders oppsigelsestid.

Jeg har sluttet å komme på trening. Er jeg utmeldt nå?

Nei. Instruktørene har ingenting med medlemskapet eller fakturering å gjøre. Du er medlem til du har levert utmeldingsskjema og betalt det som eventuelt er utestående. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Jeg har sendt Snap/SMS/epost/facebookmelding/brevdue om at jeg melder meg ut, er jeg utmeldt nå?

Nei. Betalingsselskapet har ikke tilgang til KKS’ sosiale medier. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Jeg har sendt utmeldingsskjema til KKS, er jeg utmeldt nå?

Nei. Vi har ikke postkasse på KKS. Betalingsselskapet heter Kredinor og holder til en annen plass. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Jeg har ringt CINN, er jeg utmeldt nå?

Nei. Avtalen med CINN er at de kun tar imot skriftlige utmeldinger, for å unngå misforståelser. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Jeg har selv stoppet avtalegiroen i banken, er jeg utmeldt nå?

Nei. CINN tror det er noe galt med banktrekket og fortsetter å sende deg regninger. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Min personlige situasjon gjør at jeg ikke kan betale, hva gjør jeg?

Vi føler med deg, men kan ikke gjøre noe med kontrakten du signerte da du meldte deg inn. Du må si opp skriftlig til Kredinor. Du kan da avtale med dem om du vil betale som vanlig ut bindingstiden (evt. to måneder til, dersom denne er utløpt), eller om du vil betale det resterende beløpet samlet på en tilsendt giro. Du kan også kontakte Kredinor om å lage en skriftlig nedbetalingsplan til du kommer deg på beina igjen.

 

 

Her er kopi av kontrakten, som du har skrevet under på ved innmelding.

Her er kopi av kontrakten, som du har skrevet under på ved innmelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferieog-info

Her er en kopi fra infoheftet, der det står om betaling og utmelding.